Utdannelser

Alf Inge Cleve-Stiansen p? vei opp og frem

V?re lederprogrammer, som bygger p? NLP (nevrolingvistisk programmering), kan ogs? tilpasses og gjennomf?res for hele eller deler av bedriften. Vi ser stadig hvor nyttig NLP-verkt?ykassen er for arbeidsplasser og n?r flere snakker det samme spr?ket, blir det lettere ? kommunisere. Derfor er verdien av at flere behersker disse verkt?yene stor.

Du kan lese mer om de ulike lederutdannelsene her, men husk at n?r vi kj?rer bedriftsinternt s? tilpasses fremdriften p? kurset til det som er best for dere.

Leder- og organisajonsutvikling

Angoline Berge Tobias

Her g?r vi inn i din bedrift, designer og tilpasser virkemidler som hjelper selskapet i ? n? sine m?l eller leve ut sin visjon. Vi bruker de virkemidlene vi mener er best egnet til ? hjelpe dere p? rett vei. Dette kan v?re alt fra én-til-én-oppf?lging, film, eller andre teknologiske verkt?y. Rett og slett en miks av de virkemidlene vi har st?rst tro p? at hjelper dere med ? komme dit dere ?nsker.

Kurs

Krysser gaten

Vi tilpasser alle v?re kurs til din bedrifts behov.

Dere m? gjerne ta en titt p? v?r side med kurs og seminarer. Der finner dere inspirasjon og utgangspunkt til kurs som kan spesialtilpasses.?

Det viktigste for oss er at investeringen dere gj?r i programmet gir ?nsket effekt.?Derfor legger vi v?r stolthet i ? forst? bransjen dere opererer i.

F?r gjennomf?ring av et bedriftsinternt program, setter vi oss inn i vesentlige faktorer som organisasjonstype, roller, struktur, strategi, m?l og visjon. Dette inneb?rer ogs? ? finne ut av hva som er den viktigste driveren i deres bransje, alts? den viktigste faktoren for at dere lykkes. Vi tilegner oss kunnskap slik at vi kan utfordre dere p? hvordan dere tenker og handler.

Alle v?re prosesser, kurs og programmer skal v?re forankret p? topplederniv?. Da er det st?rst sannsynlighet for vellykket implementering i organisasjonen.

Tilbakemelding p? bedriftsinternt program:

Lederutviklingsprogrammet til Leading Edge ble mottatt og opplevd sv?rt positivt av samtlige deltagende ledere, og det har v?rt en sterkt medvirkende ?rsak til den sv?rt gode utviklingen vi har hatt i kunde- og medarbeidertilfredshet det siste ?ret. Etter programmet, som hadde et klart og tydelig fokus p? prestasjonsutvikling, kommunikasjons- og forandringsarbeid, har v?re viktigste parametere, opplevd kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet, styrket seg betraktelig. For eksempel s? har negative kundetilbakemeldinger blitt redusert med om lag 25 prosent og det er et langt tydeligere lederskap med styrket selvtillit som praktiseres p? avdelingene. I lederevalueringene etter programmet har samtlige deltagende ledere ogs? f?tt en h?yere score av sine medarbeidere.

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Dronning Eufemias gate 16
0191, Oslo

0 Shares