Beskytt hjernen mot stress

Stress er noe alle opplever. Litt stress kan v?re bra for ? mobilisere, men for mye over for lang tid er ikke bra for helsen. Stressmestring kan redusere de helseproblemene som knyttes til stress og i denne artikkelen f?r du noen tips til nettopp det.

Det er ikke uvanlig ? f?le seg uorganisert eller glemsk n?r du er stresset. Stress kan faktisk endre b?de hjerne og hukommelse dersom du er stresset over en lang tid.

定静师太怀孕飞卢– Studier, b?de med dyr og mennesker, viser ganske klart at stress kan p?virke hvordan hjernen fungerer, sier Dr. Kerry Ressler ved McLean Hospital og professor i psykiatri ved Harvard Medical School til Harvard Health Publishing.

Forskere har sett endringer i hvordan hjernen prosesserer informasjon, n?r mennesker opplever stress. Ressler sier videre at de har sett at stresset kan p?virke b?de kognisjon, oppmerksomhet og hukommelse. I tillegg til disse funksjonene, er det ogs? funnet at stress ikke bare p?virker hukommelse og andre hjernefunksjoner, men ogs? elementer som hum?r, engstelighet og betennelser, som igjen p?virker helsen negativt.

Stress og hjernen

– For ? forst? hvorfor stress p?virker tanker og hukommelse, er det viktig ? vite litt om hvordan hjernen fungerer. Hjernen din er ikke et enkeltelement, men best?r av flere forskjellige deler som utf?rer ulike oppgaver, sier Dr. Ressler.

– Forskere antar at aktivisering av en del av hjernen, gj?r at de andre delene av hjernen har mindre energi til ? h?ndtere sine vitale oppgaver, sier han.

定静师太怀孕飞卢Eksempelvis vil amygdala (den delen av hjernen som styrer overlevelsesinstinkter) ta over dersom du er i en farlig situasjon. Dette vil gi de delene av hjernen som lagrer minner og tar seg av h?yere ordens tenkning mindre energi og evne til ? gj?re det de skal.

定静师太怀孕飞卢– Hjernen sparer p? ressursene fordi den er i overlevelsesmodus, ikke minnemodus, forklarer Dr. Ressler. Dette er grunnen til at du kan v?re mer glemsk n?r du er under stress og det er ogs? grunnen til at traumatiske hendelser kan bli borte fra hukommelsen.


Tips fra psykiateren for ? motvirke stress

Dette b?r du gj?re for ? beskytte hjernen mot stress

定静师太怀孕飞卢For ? v?re bedre rustet, tenk over hvordan du kan minimere faktorer som gj?r stresset verre. Her er noen tips som kan hjelpe deg til ? kontrollere stresset og forh?pentligvis forhindre noen av de skadende effektene som det kan ha p? hjernen

  • Ha kontroll over situasjonen. Hvis det som stresser det ikke er forutsigbart, fokuser p? de tingen du kan ha kontroll over. – Det ? ha en rutine, har vist seg ? v?re bra for utvikling og helse, forklarer Dr. Ressler. Forutsigbarhet hjelper deg ? overvinne stresset.
  • F? deg en god natts s?vn. Stress kan resultere i s?vnvansker og mangel p? s?vn kan gj?re stresset verre. S?vnmangel p?virker spesielt de delene av hjernen som tar seg av h?yere ordens tenkning, forklarer Ressler. Det ? ha gode s?vnvaner kan hjelpe
  • Organiser deg. Bruk strategier for ? redusere arbeidsmengden. For eksempel kan du hver dag skrive en liste over arbeidsoppgaver som m? gjennomf?res. Ved ? gj?re det, s? vil arbeidsmengden virke mindre overveldende. Det ? lage en liste gir deg ogs? et klart endepunkt der du vet at du er ferdig. Professoren supplerer: – Det ? liste opp oppgaver p? denne m?ten hjelper med ? redusere f?lelsen av at hjernen blir bombardert. Listen kan ogs? hjelpe deg med ? forutse n?r det er sannsynlig at du blir stresset.
  • S?k hjelp hvis du trenger det. Det ? be om hjelp kan hjelpe deg til ? bli mer motstandsdyktig og bedre til ? kontrollere stresset, noe som igjen vil p?virke hjernehelsen din positivt. Det ? f? hjelp tidlig kan redusere senere uf?rhet.
  • Endre holdningen din til stress. – Et liv uten stress er ikke bare umulig, men ogs? uinteressant. Litt stress er faktisk bra for vekst, sier Ressler. S? istedenfor ? sikte mot null stress, jobb heller for en sunnere respons p? stress.

?


 

 

Endringer i hjernen over tid

定静师太怀孕飞卢– Det er funnet evidens som tilsier at kronisk (vedvarende) stress faktisk kan endre hjernen, sier psykriateren. Forskere har sett at dyr som opplever langvarig stress, har mindre aktivitet i de deler av som h?ndterer h?yere ordens tenkning, for eksempel prefrontal cortex, og mer aktivitet i de primitive delene av hjernen som er fokusert p? overlevelse, for eksempel amygdala.

定静师太怀孕飞卢– Endringene ligner det som ville skjedd hvis du trente en del av kroppen din og ikke en annen. Den delen som ble aktivert oftere, ville bli sterkere, og den delen som fikk mindre oppmerksomhet, ville bli svakere, sier han.

N?r hjernen er under kontinuerlig stress, bygger den i hovedsak opp den delen av hjernen som er utformet for ? h?ndtere trusler. Den delen av hjernen som tar seg av mer kompleks tenkning, blir tilsidesatt.

Disse endringene kan v?re reversible i noen tilfeller, sier Dr. Ressler, men i andre tilfeller, avhengig av typen og varigheten av stresset, vanskeligere ? reversere.

 

Er alt stress like farlig?

定静师太怀孕飞卢Effekten av stress p? hjernen er veldokumentert, men det er mindre klart hva slags stress som ?ker risikoen for hukommelsesproblemene senere i livet. Generelt kan det sies at mye stress er verre enn lite og stress over lang tid er verre enn over kort tid.

Det er ogs? noen tilleggsfaktorer som kan gj?re noen former for stress mer skadelig enn andre:

  • Uforutsigbarhet. Dyrefors?k viser at de som har forutse en stressor, for eksempel at de fikk st?t etter at lyset ble skrudd p?, var mindre stresset enn de som fikk samme mengde st?t i helt tilfeldig rekkef?lge. Det samme gjelder for mennesker, stresset vi forventer er mindre skadelig enn det som virker ? v?re mer tilfeldig.
  • Hvis du stresser for en presentasjon eller eksamen, har stresset du opplever et tydelig sluttpunkt og du vet n?r dette inntreffer. Er du derimot kronisk bekymret for ?konomi, kan stresset v?re mer utfordrende ? takle.
  • Du mangler st?tte. Dersom du opplever ? f? st?tte i den situasjonen du st?r i, er sannsynligheten stor for at du vil takle det bedre.

 

0 Shares