Derfor g?r mange endringsprosesser for tregt

Endring st?r h?yt p? agendaen for mange virksomheter om dagen. Kravet til effektivisering og evnen til ? tilpasse seg har alltid v?rt der, men behovet for hurtighet i endringsprosessene presser seg frem og gj?r det ekstra krevende for mange. Likevel feiler mange dessverre p? det helt grunnleggende for at endringer skal finne sted.

定静师太怀孕飞卢Det er mange virkemidler du skal ta i bruk for ? f? til gode og effektive endringsprosesser, men et helt avgj?rende er ? kunne beskrive m?let med selve endringen. Hvordan ser det ut der fremme n?r endringen er gjennomf?rt?

Vi m? endre oss

Hvorfor er m?let med endringen s? viktig ? kommunisere og forankre? For ? besvare dette sp?rsm?let, m? vi reise inn i forst?elsen av hvordan vi mennesker opererer.? Vi mennesker s?ker behag og ?nsker ? unng? ubehag. Behag kan v?re knyttet til forutsigbarhet og det Daniel Kahnemann kaller for autopilotsystemet. Vi mennesker vil, b?de rent fysiologisk og kognitivt, s?ke det som er trygt og som vi mestrer fra f?r. Det er mindre energikrevende og evolusjonen har l?rt oss ? spare krefter. I dag slipper vi ? kjempe for ? f? tak i mat. I v?r tid kan denne kampen v?re knyttet til ? m?tte jobbe p? en annen m?te, ta p? deg nye arbeidsoppgaver, legge fra deg noe som du er blitt god p?, eller arbeide med nye mennesker p? grunn av omorganisering. Legg merke til ?? m?tte?. Dette speiler ofte det som er typisk ved de fleste endringsprosesser: De er et resultat av at et ubehag har akkumulert seg opp til ? bli stort nok.

Vi vil ha behag

Hjernen s?ker alltid behag. Les den setningen en gang til. Hjernen s?ker alltid behag. For at du skal v?re villig til ? gj?re en endring, m? effekten av endringen v?re mer behagelig enn det du har i dag. En endring kan alts? settes i gang med et ubehag: Vi m? endre oss n?, hvis ikke vil det g? galt. I organisasjoner er det ofte ledelsen som kjenner ubehaget og bruker det som virkemiddel mot resten av organisasjonen. Historien blir ”vekk ifra”-orientert og det snakkes om behovet for endring.

Trollet under broen

Tenk p? historien om de tre bukkene bruse som skulle til seteren for ? gj?re seg fete. For at de skal v?re villige til ? g? over broen med det farlige trollet, m? de v?re i stand til ? forestille seg hvor attraktivt det er p? den andre siden. I mange organisasjoner kommuniseres det ofte veldig godt hvorfor endring m? gj?res. Det er lite gr?nt gress der vi st?r i dag og endringsprosessen settes i gang. Endringen blir trollet under broen. Hvorfor skal enkeltpersonene mobilisere slik at dere kommer over broen? Da trenger dere en historie som viser at det er mer attraktivt ? v?re p? den andre siden av broen.

Skap en endringsfortelling

Endring er et virkemiddel. Akkurat som endre enn vane. ? endre vanen er bare et virkemiddel. Hva vil du at det skal gi det av gevinster og fordeler? Vi mennesker drives av f?lelser. Punktum. Ubehag kan for mange v?re en fantastisk drivkraft. Som for eksempel redselen for ? ikke v?re god nok eller ikke lykkes. For ? opprettholde motivasjon under en endringsprosess, m? det behaget som dere beveger dere mot v?re tydelig. Det er derfor avgj?rende ? lage en fortelling der dere svarer p? sp?rsm?l som dette:

  • Hva er m?let med endringen?
  • Hva er annerledes n?r vi er gjennom endringsprosessen?
  • Hva er de beste bevisene for at vi f?r effekten vi ?nsker med endringen?
  • Hvordan kan vi gj?re fremtiden til noe mer attraktivt enn det som er i dag?
  • Hvordan kan vi sikre at den enkelte skaper sin egen, kraftfulle historie om hvorfor det er attraktivt ? bidra aktivt til endringen?
  • Hvor tydelig er kontrasten mellom slik det er i dag og slik vi vil at det skal v?re i fremtiden?

Kommuniser fremtiden

Spenningen mellom ubehaget ved ? fortsette der vi er i dag og behaget eller gevinstene ved ? gj?re endringene, skaper den ultimate handlekraft for endring. Dessverre utelates ofte at behaget der fremme etter endringen fra kommunikasjonen. Bruk derfor den unike egenskapen vi mennesker er utstyrt med: Vi kan reise i tid tankemessig og sansesystemet v?rt med f?lelser har vanskelig for ? skille mellom virkelighet og fantasi. I effektive endringsprosesser v?ger lederen ? kommunisere hvordan det skal bli der fremme.


定静师太怀孕飞卢Alf Inge Cleve-Stiansen er partner og trener i Leading Edge som har sin spisskompetanse i leder- og prestasjonsutvikling. Alf Inge er en av hovedtrenerne p? Leading Edges lederutviklingsprogram som gjennomf?res hver v?r og h?st som de siste 10 ?rene har sertifisert over 100 kull i Skandinavia.

Leading Edge lederprogram starter 30. januar. Du kan lese mer om det her.

0 Shares