Hvordan akselerere endringsprosesser? (del 1)

Endringsprosesser st?r h?yt p? agendaen i mange virksomheter. Det er ikke nytt i, da evne til ? tilpasse seg har v?rt en forutsetning for overlevelse i de fleste bransjer i all tid. Det spesielle n? er at kravet til tempo i endringer gj?r det ekstra utfordrende for mange, b?de ledergrupper og resten av organisasjonen.

I dette innlegget deler Alf Inge Cleve-Stiansen tanker og erfaringer om en grunnleggende forutsetning for ? fart p? endring.

Les gjerne ogs? artikkelen: ”Derfor g?r mange endringsprosesser for tregt”. Der fremheves s?rlig manglende tydelighet om m?let med endringen som en viktig faktor for at endringsprosesser skaper mye frustrasjon og mister fremdrift.

Overbevisninger om tempo

Det finnes ulike virkemidler ? ta i bruk for ? sikre en effektiv endringsprosess p? b?de individ- og organisasjonsniv?. Det de fleste glemmer, er en bevissthet om overbevisninger og tanker om hvor raskt endringen skal finne sted. Hvor raskt skjer en endring? Dette er et sv?rt vanskelig sp?rsm?l ? svare p?. Forestill deg at du har en grunnleggende overbevisning om at endringen tar lang tid. Hvordan vil det p?virke valg av virkemidler, metoder, prosess og ressurser som blir gjort tilgjengelig? Dersom hovedbudskapet er at dette tar lang tid og er komplekse prosesser, er det stor sannsynlighet for at ? mobilisere for endring og gj?re de n?dvendige stegene trekker ut i tid.

Fra beslutning til handling

定静师太怀孕飞卢De fleste endringer hos individer skjer i det ?yeblikket de beslutter ? gj?re en endring. Resten handler om delbeslutninger, implementering, trening, justering og fortl?pende l?ring. Det at du tenker lenge p? ? gj?re en endring, er ingen reell start p? selve endringsprosessen, men det gj?re at endringen oppleves langdryg. Du kan derfor akselerere endringsprosess ved ? beslutte og la det g? kort tid fra beslutning til handling.

Et eksempel

定静师太怀孕飞卢Attf?ringsbransjen har som hovedoppgave ? f? mennesker tilbake til arbeid. Hvor lang tid skal en slik prosess ta? Hvilke forventninger er det til antall formidlinger, alts? hvor mange som skal komme seg ut i arbeid? Tidligere har svarene p? disse sp?rsm?lene v?rt vage, noe som har resultert i at mange ikke har kommet seg tilbake i arbeid eller det har tatt un?dvendig lang tid. I senere tid er det kommet tydeligere krav fra myndighetene om antallet som skal tilbake i arbeidslivet og tiden den skal ta. Dette har f?rt til en endring i arbeidsmetodikk der tiltak er justert etter nye, tydeligere krav og m?lsettinger. Effekten er flere mennesker tilbake til arbeidslivet p? kortere tid, om vi ser p? resultatene hos en akt?r som har tatt dette innover seg: F?nix AS som vi har hatt gleden av ? arbeide med. ?Menneskene i F?nix har en sterk overbevisning om at arbeid bidrar til ?kt livsglede, og de tror ogs? p? at endring og utvikling kan skje hurtig. I tillegg til dette, benytter de metodikk som hjelper dem med ? akselerere endringsprosesser.

Hvor lang tid skal en endring ta?

Ditt svar p? dette sp?rsm?let, vil legge den grunnleggende forutsetningen for tempoet i endringen.?Det er ingen fasit p? hvor lang tid en endring tar, men med overbevisningen om at det kan g? raskt har du lagt en viktig grunnlag for ? akselerere endringene. Et sp?rsm?l vi alltid stiller i forbindelse med endring er: ”Hvor lang tid vil du at endringen skal ta?”. I de aller fleste tilfeller, er det ikke satt en tidsfrist eller forventning om hurtigheten i endringen. Ta for eksempel implementering av et nytt CRM-system. Hva blir effekten om du ikke kommuniserer en tydelig tidsfrist for n?r alle skal ta i bruk det nye systemet, forventninger om antall registrerte saker og med tydelige delm?l ? forholde seg til? Jo, implementeringen tar s?rdeles lang tid, om den i det hele tatt kommer i gang.

Oppsummert

定静师太怀孕飞卢En grunnleggende forutsetning for ? akselerere endringsprosesser, er ? v?re tydelig om hvor raskt det skal g?. Arbeid gjerne med sp?rsm?l som:

  • Hvor raskt ?nsker vi at endringen skal skje?
  • Innen n?r skal endringen v?re gjennomf?rt?
  • Hvilke fordeler gir det ? v?re i m?l med endringen ved et definert tidspunkt?
  • Hva er de beste bevisene for at vi har lyktes med endringen?
  • Hvilke sannheter skal vi ha underveis i prosessen for ? st?tte opp under at endringen g?r i ?nsket tempo?

Dette er like gjeldende ved endringsprosesser b?de hos individer og organisasjoner.

(P.S. Flere artikler om dette emnet kommer)

 

Lyst til ? l?re hvordan arbeide effektivt med endringsprosesser i rollen som leder? Ta en titt p? lederprogrammet v?rt «Leading Edge lederprogram niv? 1» som starter opp med 30. januar 2019 i Oslo.

0 Shares