Lederprogram

Lederutdannelser

Dette programmet er for deg som ikke tidligere har tatt NLP-sertifisering eller g?tt et?lederprogram i regi av oss. Gjennom verkt?y og metoder du l?rer p? kurset, vil b?de du, dine medarbeidere og din organisasjon merke positiv endring.

定静师太怀孕飞卢Du vil f? en internasjonal sertifisering p? NLP Practitioner-niv?.

Niv? 1 settes opp to ganger per ?r. Om v?ren er det seks samlinger á to dager pluss en dag for sertifisering. Om h?sten er det to dager den f?rste og siste gangen vi m?tes og én dag de resterende ni. Neste oppstart, datoer og mer informasjon finner du i aktivitetskalenderen.?

定静师太怀孕飞卢Mestring krever trening, og i dette programmet videreutvikler vi metodene og utvider din forst?else. Vi gir deg effektive verkt?y til ? lede andre!

定静师太怀孕飞卢Programmet gir en internasjonal sertifisering p? NLP Master-niv? og er for deg som tidligere er sertifisert p? NLP?Practitioner-niv? eller har g?tt en lederutdannelse i regi av oss i Leading Edge.

Niv? 2 settes opp én gang per ?r. Som regel p? v?ren. Finn neste oppstart og mer informasjon i aktivitetskalenderen.

Kurset er for deg som ?nsker ? bli en ypperlig tilrettelegger, foredragsholder og trener.

定静师太怀孕飞卢Vi l?rer deg ? trene andre til ? bli s? god som du har blitt. Programmet er en kombinasjon av det beste innen NLP og presentasjonsteknikk. N?r du har tatt dette kurset?har du tatt f?rste steg p? en Leading Edge NLP Trainer utdannelse som vi vil tilby i fremtiden.

Niv? 3 tilbys ved foresp?rsel.

Jeg er en bedre utgave av meg selv hvor ?kt selvinnsikt st?r mest sentralt.?Tusen takk for herlige samlinger, dere er dyktige.?

Tidligere deltager

Vi har hatt gleden av ? sertifisere og trene tusenvis av ledere. P? v?re utdannelser er vi opptatt av en praktisk tiln?rming der vi integrerer erfaring fra ledercoaching, bedriftsinterne prosesser fra ulike bransjer og studier av de beste lederne.

V?re lederutdannelser l?rer deg ? jobbe systematisk med prestasjonsutvikling og optimaliserer din lederatferd. Det ? inspirere og utvikle mennesker er det beste vi vet. Derfor er det utrolig givende ? se at alle som deltar p? v?re kurs l?rer seg nye verkt?y som st?tter dem i deres lederskap. I tillegg til dette har vi ogs? sett at samtlige deltagere vokser som mennesker.

Vi gjennomf?rer?ogs? bedriftsinterne lederutdannelser.?Les mer om det her!

NLP Lederutviklingsprogrammet til Leading Edge ble mottatt og opplevd sv?rt positivt av samtlige deltagende ledere, og det har v?rt en sterkt medvirkende ?rsak til den sv?rt gode utviklingen vi har hatt i kunde- og medarbeidertilfredshet det siste ?ret. Etter programmet, som hadde et klart og tydelig fokus p? prestasjonsutvikling, kommunikasjons- og forandringsarbeid, har v?re viktigste parametere, opplevd kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet styrket seg betraktelig. For eksempel s? har negative kundetilbakemeldinger blitt redusert med om lag 25 % og det er et langt tydeligere lederskap med styrket selvtillit som praktiseres p? avdelingene. I lederevalueringene etter programmet har samtlige deltagende ledere ogs? f?tt en h?yere score av sine medarbeidere.

定静师太怀孕飞卢Tidligere deltager

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Dronning Eufemias gate 16
0191, Oslo

0 Shares